proud

Waarde door verbinding

De Brabantse Netwerkbibliotheek, het samenwerkingsverband van de 18 Brabantse basisbibliotheken en Cubiss, staat voor verbinding. Verbinding met de buitenwereld en verbinding met elkaar. In haar meerjarenbeleidsplan 'Waarde door verbinding' legt de BNB voor de komende drie jaar de nadruk op twee hoofdrichtingen: Verbinding met de maatschappij & De medewerker als spil.

lijnen opbouw5.png
 

Verbinding met de maatschappij

De bibliotheek kan alleen functioneren als zij middenin de samenleving staat. Woorden als ‘zichtbaar’, ‘betrokken’, ‘laagdrempelig’ en ‘netwerkorganisatie’ komen dan al snel naar voren. De Brabantse Netwerkbibliotheek wil meer zijn dan dat. Als agent of social change is de bibliotheek zowel fysiek als digitaal aanwezig in de lokale gemeenschap om te verrijken, te verrassen en te verleiden. Dit wordt onder meer gerealiseerd door een aanpak gericht op communities, groepen van betrokkenen rond een bepaald thema, waar de bibliotheek zowel onderdeel als aanjager van is. De bibliotheek ziet kansen, staat open voor initiatieven en creëert mogelijkheden voor haar gebruikers, haar partners, haar medewerkers en zichzelf – als maatschappelijke partner in het hart van de samenleving. 

 

De medewerker als spil

De bibliotheek maakt mensen rijker, mensen maken de bibliotheek rijker. De Brabantse Netwerkbibliotheek zet de komende jaren sterk in op verjonging, vernieuwing en verandering bij de bibliotheekmedewerkers, ongeacht hun functie. Verjonging heeft in dit geval weinig met leeftijd te maken, maar alles met dúrven veranderen en wíllen vernieuwen. De kwaliteit en het vakmanschap van de medewerkers bepalen het succes van de Brabantse Netwerkbibliotheek. Als de bibliotheek de rol van maatschappelijke verbinder wil nemen, behouden en uitbouwen en uitdragen zijn de medewerkers haar belangrijkste kapitaal. De Brabantse Netwerkbibliotheek ziet de bibliotheekmedewerker daarom als spil om die verbinding mogelijk te maken – ongeacht hun leeftijd, functie, aard of lengte van hun dienstverband.

C3d488e80b17b0dd018001b0a7484ce15.png

 

Het online meerjarenbeleidsplan past zich automatisch aan naar het formaat van het device (desktop, tablet en mobiel).

Het meerjarenbeleidsplan liever als print? Geen probleem! Via het menu in het document is het meerjarenbeleidsplan als pdf te downloaden, geoptimaliseerd voor A4 prints.

 

Lees hier hoe de 18 Brabantse basisbibliotheken
en Cubiss deze thema’s verder hebben uitgewerkt.